Dbamy o to, aby odpady powstałe po użytkowaniu naszych produktów były zbierane i w tak wysokim stopniu jak to tylko możliwe poddawane procesowi recyklingu.

Zużyte akumulatory kwasowe jako odpad niebezpieczny.
W ciągu roku na świecie jest produkowanych ok. 360 mln szt. akumulatorów kwasowych. Stanowi to masę około 6 840 mln ton. Podobna ilość akumulatorów rokrocznie jest z samochodów usuwana i staje się odpadami poużytkowymi. Do ich wytworzenia producenci akumulatorów zużywają rokrocznie około 70% światowej produkcji ołowiu.

Zużyte akumulatory są zaliczane do odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska. Substancjami szkodliwymi dla środowiska, pochodzącymi ze zużytych akumulatorów, są:

- ołów i jego związki

- kwas siarkowy

- uszczelniające pasty, zawierające m.in. związki metali ciężkich

- tworzywa sztuczne, przede wszystkim polipropylen i ebonit

W związku z tak znacznym nagromadzeniem w zużytych akumulatorach substancji szkodliwych dla środowiska, konieczne jest tworzenie systemów zbiórki i recyklingu akumulatorów. Tak, aby podczas produkcji nowych urządzeń w możliwie wysokim stopniu wykorzystywać surowce pochodzące z recyklingu.

Zbiórka zużytych akumulatorów.
Zgodnie z Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, punkty sprzedaży detalicznej przy sprzedaży nowego akumulatora są zobowiązane do odbioru od kupującego zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego). Dodatkowo podmioty wprowadzające akumulatory na rynek są obowiązane stworzyć taki system zbiórki zużytych akumulatorów, aby każdy konsument niezależnie od swojej lokalizacji mógł w łatwy sposób oddać swój zużyty akumulator celem recyklingu.

Podstawowymi produktami uzyskanymi w takim procesie recyklingu są:

- ołów rafinowany i stopy ołowiu odbierane głównie przez producentów akumulatorów ołowiowych.

- wyroby walcowane i wyciskane z ołowiu i stopów ołowiu

- krystaliczny siarczan sodu, stosowany w przemyśle chemicznym, głównie do wytwarzania detergentów

- granulat polipropylenu - wykorzystywany w produkcji tworzyw sztucznych.